Felhasználási feltételek

Gnomys közösségi oldal

mygnoo.com

Felhasználási Feltételek

Hatályos: 2018. július 25.-től

Üzemeltető: Szerdahelyi Tamás

Cím: 2072 Zsámbék Pf: 29
E-mail: gnoomys@gmail.com vagy info@mygnoo.com

1.    Bemutatkozás

A Gnomys egy közösségi oldal, amely barátságos és biztonságos környezetet biztosít a 6 és 16 év közötti gyermekek számára. A gyermekek szülői beleegyezéssel és felügyelettel korosztályuknak megfelelő tevékenységet folytathatnak a közösségi oldalon, játékokban vehetnek részt, zenéket, fotókat tölthetnek fel és oszthatnak meg, valamint üzeneteket küldhetnek egymásnak.

Mi, a Gnomys csapata elkötelezettek vagyunk abban, hogy segítsünk megtanítani a gyerekeknek az internet megfelelő használatát, és hogy miként védhetik meg magánéletüket a világhálón. A közösségi oldal használata során a szülők képesek figyelemmel kísérni gyermekeik tevékenységét a Gnomys „Angel” szülői fiókon keresztül, aktív beavatkozást azonban csak korlátozott körben teszünk részükre lehetővé. A gyermekek védelme érdekében tehát minden Gnomys gyermek fiókhoz lehetőség van, külön szülői regisztráció során, „Angel”- azaz szülői fiókot igényelni. Fontos, hogy ugyanazt az email címet használják, mind a szülő, mind pedig a gyermek fiók regisztrációja során.

2.    Fogalommeghatározás

A „Gnomy” olyan 6 és 16 év közötti gyermek, aki szülő által jóváhagyott felhasználói fiókkal rendelkezik a közösségi oldalon. A Gnomy-k teljes körű hozzáférést kapnak, a közösségi oldal funkcióihoz.

Az „Angel” a Gnomy felhasználói fiókkal rendelkező gyermek törvényes képviselője (szülője vagy gyámja, a továbbiakban: szülő), akinek jóvá kell hagynia a gyermek regisztrációját. A szülő, ezáltal egy „Angel” felhasználói fiókot kaphat, amely segítségével gyakorolhatja szülői felügyeleti jogát gyermekének a közösségi oldalon folytatott tevékenységével kapcsolatosan.

A „Gnomy Vendég” olyan gyermek, aki regisztrált az oldalon, de regisztrációját a szülő még nem hagyta jóvá. A Gnomy Vendég fiók az első bejelentkezés után 30 napig érvényes; ha ez alatt az idő alatt a szülő nem hagyja jóvá gyermeke regisztrációját, a fiók és minden hozzá kapcsolódó információ törlésre kerül.

3.    Regisztráció a Gnomys közösségi oldalon

A Gnomys közösségi oldal funkcióinak teljes körű használatához a gyermek vagy a szülő által kezdeményezett regisztráció, ezt kövezően pedig a fiók aktiválása szükséges a szülő által. A regisztrációs folyamatot tehát a gyermek önállóan is kezdeményezheti, a regisztráció jóváhagyása azonban minden esetben a szülő feladata. A szülő jogosult gyermeke fiókjának jóváhagyására vagy megtagadására, a szülő, ezen nyilatkozatáig a gyermek azonban „Gnomy Vendég”-ként csak korlátozott jogosultságot kap a közösségi oldalhoz.

A regisztrációhoz szükséges adatok körét, valamint azok kezelésének célját, módját, az adatkezelés idejét a Gnomys Adatkezelési Tájékoztatója tartalmazza. A közösségi oldal felhasználói garantálják, hogy a regisztráció során általuk megadott valamennyi adat valós, pontos, aktuális és teljes.

Kizárólag 6-16 év közötti életkorú gyermek regisztrálhat felhasználóként a Gnomys közösségi oldalon. Minden szülő csak a saját gyermekét regisztrálhatja, illetve csak saját gyermekének regisztrációját hagyhatja jóvá. Amennyiben minden kétséget kizáróan megállapítható, hogy a regisztráló 16 évnél idősebb, illetve a regisztrációt nem a gyermek szülője hagyta jóvá, mind a szülői „Angel” fiókot, mind a gyermek „Gnomy” fiókját figyelmeztetés nélkül megszüntethetjük.

A regisztráció során a gyermek egy Gnomy nevet választ magának, amely egy olyan fantázianév, amely lehetőség szerint semmilyen módon nem utal a gyermek személyazonosságára. A gyermekek valódi nevét a Gnomys közösségi oldal nem kezeli, az oldal tagjai a választott Gnomy nevükön jelentkezhetnek be a közösségi oldalra és léphetnek egymással kapcsolatba.

A regisztráció után, a gyermek egy általunk meghatározott avatárral fog rendelkezni, (melyet fejlesztéseink során a jövőben megváltoztathat majd egyéni avatárjára), és amint a szülő jóváhagyta az oldal használatát, indulhat a móka.

A „fiókaktiválás” során a szülő ellenőrizhető beleegyezésével jóváhagyja a gyermeke regisztrációját és a gyermek közösségi oldalunkon történő részvételét, elfogadja a Gnomys Felhasználási Feltételeit, és nyilatkozik, hogy megismerte a Gnomys Adatkezelési Tájékoztatóját.

A gyermek regisztrációjának jóváhagyásával egyidejűleg létrehozhatja a szülő, Angel fiókját, melynek használatával hozzáférést kap a közösségi oldal, szülők részére kialakított felületéhez. Ez a fiók a gyermek biztonsága érdekében jön létre, így a szülő, a virtuális térben, mint egy Angel követni tudja gyermeke tevékenységét, és megvédheti a rá leselkedő veszélyektől.

Fiókaktiválás
A szülő az alábbi módon hagyhatja jóvá gyermeke fiókját:

A közösségi oldal felületéről letölthető Szülői Hozzájáruló Nyilatkozatot kitöltés után postai úton vagy email formájában juttathatják el az alábbi címekre:
o    email cím: gnoomys@gmail.com

info@mygnoo.com

o    levelezési cím: 2072 Zsámbék Pf: 29

Felhasználói fiók törlése
A felhasználói fiók törlését a szülő kezdeményezheti a gnoomys@gmail.com illetve az info@mygnoo.com e-mail címen. A törlés indoklást nem igényel.

A szülői Angel fiók törlésével egyidejűleg az adott szülő gyermekének Gnomy fiókja is törlésre kerül. Amennyiben a gyermek Gnomy fiókjának megszüntetését kezdeményezték, a hozzá rendelt szülői fiók csak akkor szűnik meg, ha ahhoz nincs másik Gnomy gyermek fiók hozzárendelve.

A fiók törlésével a felhasználó által közzétett valamint kezelt valamennyi adat helyreállíthatatlanul törlésre kerül, beleértve a Gnomys közösségi oldalon keresztül folytatott levelezést is.

A fiók törléséről a felhasználót e-mail útján értesítjük.

4.    A közösségi oldal használata

Magatartási szabályok

A regisztrációval és az oldal használatával mind a szülő, mind a gyermek vállalja, hogy betartja az itt leírt magatartási és egyéb szabályokat, amelyek tiltják a gyerekek számára káros tartalmak megjelenítését vagy megosztását a közösségi oldalon. Ezek a szabályok mindenkire vonatkoznak, beleértve a Gnomy, a Gnomy vendég és az Angel felhasználókat.

Fenntartjuk magunknak a jogot arra, hogy kivizsgáljuk, és szükséges esetén megtegyük a megfelelő lépéseket mindazok ellen, akik megsértik a közösségi oldal Felhasználási Feltételeiben foglalt rendelkezéseket.

A közösségi oldal használata során TILOS különösen:

a) minden olyan tevékenység, amely sérti harmadik felek jogait

b) beleegyezése nélkül bármely személy felismerhetővé tétele, illetve más személy színlelése

c) jogosulatlan információ gyűjtése a közösségi oldal tagjairól

d) vulgáris, obszcén kommunikáció, gyűlöletkeltés, rágalmazás, becsületsértő, fenyegető vagy zaklató tevékenység folytatása

e) bármilyen jogellenes vagy egyéb olyan tartalom közzététele, amely a gyermekek számára káros lehet, különösen a testi, lelki, erkölcsi fejlődésükre való tekintettel

f) bármilyen egyéb jogszabálysértő tevékenység folytatása

g) olyan programok használata, feltöltése vagy továbbítása, amely a közösségi oldal tagjait és számítástechnikai rendszerüket veszélyezteti, illetve amely hátrányosan befolyásolja a közösségi oldal működését

h) bármely formában megjelenő, nem kívánt vagy nem engedélyezett hirdetések vagy promóciós anyagok közzététele vagy továbbítása, például engedély nélküli reklám, felajánlások, adományok kérése, a közösségi oldal kereskedelmi célú használata

i) bármely más felhasználó fiókjához vagy jelszavához való hozzáférés megkísérlése, hozzáférés nem a felhasználó számára szánt adatokhoz, vagy bejelentkezés más felhasználó fiókjára

j) más felhasználók jogellenes tevékenységre való felhívása vagy bíztatása

A fenti rendelkezések bármilyen megsértése esetén jogosultak vagyunk a felhasználó hozzáférését a közösségi oldalhoz azonnal felfüggeszteni, szükség esetén a felhasználót kizárni a Gnomys oldaláról.

Mi, a Gnomys csapata mindent megteszünk annak érdekében, hogy felhasználóink betartsák a közösségi oldal Felhasználási Feltételeiben foglalt rendelkezéseket, ezáltal megvédjük a gyermekeket oldalunk használata során, azonban a felhasználók önkéntes tevékenységéért nem vállalunk felelősséget.

Figyelemmel kísérjük a közösségi oldal nyilvános felületeit, és amennyiben a felhasználó által közzétett tartalom sérti jelen Felhasználási Feltételek rendelkezéseit, vagy bármilyen egyéb módon károsnak bizonyul, jogosultak vagyunk a tartalmat előzetes értesítés nélkül eltávolítani.

Kommunikáció szabályai

A Gnomys közösségi oldalon lehetőséget kínálunk a felhasználók közötti interaktív kommunikációra, például tartalom közzétételére és megosztására, hozzászólások írására és a többi felhasználóval való kommunikációra az oldal üzenőfalán keresztül vagy az üzenetküldés funkció által.

Amennyiben a gyermek bejegyzést tesz közzé, hozzászól más gyermekek bejegyzéséhez, vagy üzenetet küld részükre a közösségi oldal felületén, különösen szem előtt kell tartani, hogy a szülők beleegyezése nélkül ne adjon ki személyes információkat.

Kiemelten ügyelünk a kulturált kommunikáció írott és íratlan szabályainak betartására. Nem szabad a közösségi oldalon csúnyán beszélni, vagy más gyermekeket megbántani. A kommunikáció szabályait megsértő gyermekeket a további hozzászólás lehetőségéből kizárjuk.

5.    Szerzői jog

A közösségi oldal megjelenése, dizájnja, technikai megoldásai, így az általunk alkalmazott programkódok összessége szerzői jogi védelem alatt állnak. A közösségi oldalon közzétett valamennyi információ, mint adatbázis, ugyancsak a szerzői jog által védett szellemi termék, amely a közösségi oldal üzemeltetőjének szellemi tulajdonát képezi, így azt sokszorosítani vagy kereskedelmi céllal felhasználni, onnan információt engedély nélkül átvenni és más oldalon közzétenni tilos és büntethető a vonatkozó jogszabályok értelmében.

A közösségi oldalon általunk közzétett tartalmak (üzemeltetői tartalom) részben vagy teljes terjedelemben történő kimásolása, másodközlése, vagy bármilyen módon történő további, a felhasználók információszerzésétől eltérő módú felhasználása csak írásbeli engedélyünkkel lehetséges.

Felhasználóinknak kiemelt figyelmet kell fordítaniuk arra, hogy a közösségi oldalon általuk vagy a többi felhasználó által közzétett tartalom (felhasználói tartalom) vonatkozásában is betartsák a szerzői jogi rendelkezéseket.

Kérjük felhasználóinkat, hogy csak olyan tartalmat (képek, videók, irodalmi vagy egyéb művek) tegyenek közzé illetve osszanak meg a közösségi oldalon, amelyek felhasználására jogosultak. Felhasználóink kötelesek tartózkodni mások szerzői jogi műveinek engedély nélküli közzétételétől vagy egyéb felhasználásától.

A közösségi oldalon elhelyezett tartalom biztonságos megőrzéséért minden tőlünk elvárható erőfeszítést megteszünk, nem tudjuk azonban garantálni, hogy azokat jogosulatlanul más oldalra ne másolják át. Semmilyen olyan kárért nem vállalunk felelősséget, amely a közösségi oldalon elhelyezett tartalom jogosulatlan másolásából eredően keletkezik.

6.    A közösségi oldal üzemeltetésére vonatkozó szabályok és figyelmeztetések

A Gnomys online felületet biztosít és lehetőséget teremt a gyermekek számára is biztonságos kommunikációra, és a közzétett információk megismerésére. Minden tőlünk elvárható erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy a közösségi oldal megfelelően üzemeljen, azonban sokszor rajtunk kívül álló számos körülmény helyes működésétől és meglététől függ, az oldal rendelkezésre állása. Ezáltal nem garantáljuk a közösségi oldalon elérhető minden szolgáltatás non-stop (folyamatos) működését, noha mindent megteszünk az esetleges hibák elkerüléséért. Így előfordulhat, hogy néha karbantartás miatt leáll a közösségi oldal, a tervezett leállásról azonban felhasználóinkat előzetesen értesítjük.

Nem vállalunk felelősséget az esetleges leállásokból eredő károkért. Ezeknek a károknak a kiküszöbölése közös érdek, így törekszünk a szolgáltatásnyújtás folyamatos biztosítására.

A közösségi oldal tartalmazhat olyan kapcsolódási pontokat, linkeket vagy egyéb hivatkozásokat, amelyek más internetes honlapokhoz nyújtanak kapcsolódási lehetőséget. Ezek a kapcsolódó honlapok esetenként harmadik személyek tulajdonában, kezelésében állnak. A kapcsolódó honlapokhoz a közösségi oldal csupán hozzáférést közvetít, azonban nem vállal semmilyen kötelezettséget, felelősséget a honlapokért vagy az azokon elhelyezett információkért.

A felhasználók kötelesek a közösségi oldal felületére való bejelentkezéshez szükséges azonosítókat, jelszavakat titokban tartani, és ezen belépési adatok biztonságos kezelésére fokozottan ügyelni. Kötelesek továbbá minden elvárható óvintézkedést megtenni annak érdekében, hogy megelőzzék a belépési adatok elvesztését vagy illetéktelen személyek által történő megismerését. A felhasználó teljes körűen felel a jogosulatlan használatból eredő károkért, amennyiben elmulasztotta az adatok titokban tartása érdekében szükséges biztonsági intézkedéseket megtenni. Amennyiben a felhasználó észleli, vagy gyanúja merül fel annak tekintetében, hogy belépési adatait illetéktelen személyek ismerhették meg, köteles felénk ezt haladéktalanul jelezni.

A gyermekek biztonsága kiemelten fontos számunkra, így célunk, hogy egy biztonságos felületet biztosítsunk az interneten részükre. Habár száz százalékig biztonságos környezet nem létezik, komolyan vesszük megbízatásunkat, ezért a közösségi oldal teljes körű használatához minden esetben megkívánjuk a szülő ellenőrizhető beleegyezését.

A közösségi oldalon általunk elhelyezett reklámok tartalmáért és megjelenéséért felelőséget vállalunk, melyek engedélyezésénél az alábbi, a Magyar Reklámetikai Kódex Gyermekek és fiatalok védelméről szóló 12. cikkelyét vettük figyelembe:

(1) A gyermekeknek, fiatalkorúaknak vagy  gyermekek és fiatalkorúak szerepeltetésével készült reklám nem tartalmazhat olyan kijelentést, vizuális megjelenítést vagy hangeffektust, amely szellemileg, erkölcsileg és fizikailag a kárukra lehet, kihasználja hiszékenységüket, tapasztalatlanságukat és érzésvilágukat.

(2) A reklám nem vezethet a gyermekekben olyan tudat kialakulására, hogy ha a reklámozott árut nem vásárolnák meg, akkor szégyenkezniük kellene vagy hátrányba kerülnének.
(3) A reklám nem sértheti a gyermek- és fiatalkorúak előtt a szülők és a nevelők tekintélyét, és nem bíztathat velük szembeni engedetlenségre.

(4) A reklám nem használhatja ki tisztességtelenül a gyermek- és fiatalkorúak szülők, nevelők iránti bizalmát.

(5) A gyermekkorúakhoz szóló reklám nem indíthatja őket arra, hogy bármilyen okból számukra ismeretlen személyekkel kapcsolatot keressenek vagy létesítsenek.

(6) Gyermekek és fiatalkorúak nem szerepeltethetők az olyan termékek, szolgáltatások reklámjában, amelyek reklámozására alapvetően alkalmatlanok.

(7) Egészségre ártalmas termék nem reklámozható a gyermekeknek vagy fiatalkorúaknak készült reklámban, illetve ilyen reklámokban nem szerepeltethetők gyermekek és fiatalkorúak.

7.    A Felhasználási Feltételek hatálya

Jelen Felhasználási Feltételek hatálya az üzemeltetőre valamint a felhasználókra terjed ki.

A jelen Felhasználási Feltételek hatálya határozatlan időre szól.

Időről időre módosíthatjuk a Felhasználási Feltételeket, a módosítások a közösségi oldalon történő közzétételtől hatályosak. A módosításról a hatálybalépést megelőzően legalább 8 nappal korábban e-mail útján értesítjük a felhasználókat.

8.    Vitarendezés

Jogosultak vagyunk a közösségi oldal felhasználói között felmerülő vitákat rendezni, vitarendezés során a közösségi oldal általános szabályai és normái alapján járunk el. Állásfoglalásunk csak a közösségi oldal használatával kapcsolatosan felmerülő viták rendezésére terjed ki, semmilyen egyéb kötelezettséget nem keletkezet, jogi kötőerővel nem rendelkezik. Az általunk meghozott döntés a közösségi oldal vonatkozásában véglegesnek számít. Követelések és egyéb jogi kérdések tekintetében felhasználóinkra a magyar jog rendelkezései irányadók.

A felhasználók és a közöttünk felmerülő jogvitákat a felek egyeztetéssel, békés úton kötelesek rendezni, ha ez nem vezet eredményre, a jogviták eldöntésére elsődlegesen mediációs eljárás útján kerülhet sor.

A közösségi oldal üzemeltetésével, vagy valamely közzétett információval kapcsolatban bármilyen panaszt, észrevételt, vagy bejelentést a gnoomys@gmail.com, vagy a info@mygnoo.com e-mail címen fogadunk. A bejelentéseket minden esetben kivizsgáljuk, és annak eredményéről legkésőbb a bejelentéstől számított 30 napon belül tájékoztatást nyújtunk.

9.    Az üzemeltető adatai

A közösségi oldal üzemeltetője: Szerdahelyi Gabriella (e-mail cím:  gnoomys@gmail.com, info@mygnoo.com; lakcím: 2072 Zsámbék, Zártkert 3467/3, levelezési cím: 2072 Zsámbék, Pf: 29)

A közösségi oldalnak tárhelyet biztosító szolgáltató és elérési adatai:

Név: RACKFOREST INFORMATIKAI KERESKEDELMI SZOLGÁLTATÓ ÉS TANÁCSADÓ KFT.

Levélcím: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22, 3. em. 3008 a.

Biztonsági Mentések kezelője

Név: Amazon Web Services LLC

Levélcím: P.O. Box 81226. Seattle, WA 98108 United States

Hatályos: 2017. december hónaptól

Üzemeltető: Szerdahelyi Gabriella

Cím: 2072 Zsámbék Pf: 29
E-mail: gnoomys@gmail.com vagy info@mygnoo.com

1.    Bemutatkozás

A Gnomys egy közösségi oldal, amely barátságos és biztonságos környezetet biztosít a 6 és 16 év közötti gyermekek számára. A gyermekek szülői beleegyezéssel és felügyelettel korosztályuknak megfelelő tevékenységet folytathatnak a közösségi oldalon, játékokban vehetnek részt, zenéket, fotókat tölthetnek fel és oszthatnak meg, valamint üzeneteket küldhetnek egymásnak.

Mi, a Gnomys csapata elkötelezettek vagyunk abban, hogy segítsünk megtanítani a gyerekeknek az internet megfelelő használatát, és hogy miként védhetik meg magánéletüket a világhálón. A közösségi oldal használata során a szülők képesek figyelemmel kísérni gyermekeik tevékenységét a Gnomys „Angel” szülői fiókon keresztül, aktív beavatkozást azonban csak korlátozott körben teszünk részükre lehetővé. A gyermekek védelme érdekében tehát minden Gnomys gyermek fiókhoz lehetőség van, külön szülői regisztráció során, „Angel”- azaz szülői fiókot igényelni. Fontos, hogy ugyanazt az email címet használják, mind a szülő, mind pedig a gyermek fiók regisztrációja során.

2.    Fogalommeghatározás

A „Gnomy” olyan 6 és 16 év közötti gyermek, aki szülő által jóváhagyott felhasználói fiókkal rendelkezik a közösségi oldalon. A Gnomy-k teljes körű hozzáférést kapnak, a közösségi oldal funkcióihoz.

Az „Angel” a Gnomy felhasználói fiókkal rendelkező gyermek törvényes képviselője (szülője vagy gyámja, a továbbiakban: szülő), akinek jóvá kell hagynia a gyermek regisztrációját. A szülő, ezáltal egy „Angel” felhasználói fiókot kaphat, amely segítségével gyakorolhatja szülői felügyeleti jogát gyermekének a közösségi oldalon folytatott tevékenységével kapcsolatosan.

A „Gnomy Vendég” olyan gyermek, aki regisztrált az oldalon, de regisztrációját a szülő még nem hagyta jóvá. A Gnomy Vendég fiók az első bejelentkezés után 30 napig érvényes; ha ez alatt az idő alatt a szülő nem hagyja jóvá gyermeke regisztrációját, a fiók és minden hozzá kapcsolódó információ törlésre kerül.

3.    Regisztráció a Gnomys közösségi oldalon

A Gnomys közösségi oldal funkcióinak teljes körű használatához a gyermek vagy a szülő által kezdeményezett regisztráció, ezt kövezően pedig a fiók aktiválása szükséges a szülő által. A regisztrációs folyamatot tehát a gyermek önállóan is kezdeményezheti, a regisztráció jóváhagyása azonban minden esetben a szülő feladata. A szülő jogosult gyermeke fiókjának jóváhagyására vagy megtagadására, a szülő, ezen nyilatkozatáig a gyermek azonban „Gnomy Vendég”-ként csak korlátozott jogosultságot kap a közösségi oldalhoz.

A regisztrációhoz szükséges adatok körét, valamint azok kezelésének célját, módját, az adatkezelés idejét a Gnomys Adatkezelési Tájékoztatója tartalmazza. A közösségi oldal felhasználói garantálják, hogy a regisztráció során általuk megadott valamennyi adat valós, pontos, aktuális és teljes.

Kizárólag 6-16 év közötti életkorú gyermek regisztrálhat felhasználóként a Gnomys közösségi oldalon. Minden szülő csak a saját gyermekét regisztrálhatja, illetve csak saját gyermekének regisztrációját hagyhatja jóvá. Amennyiben minden kétséget kizáróan megállapítható, hogy a regisztráló 16 évnél idősebb, illetve a regisztrációt nem a gyermek szülője hagyta jóvá, mind a szülői „Angel” fiókot, mind a gyermek „Gnomy” fiókját figyelmeztetés nélkül megszüntethetjük.

A regisztráció során a gyermek egy Gnomy nevet választ magának, amely egy olyan fantázianév, amely lehetőség szerint semmilyen módon nem utal a gyermek személyazonosságára. A gyermekek valódi nevét a Gnomys közösségi oldal nem kezeli, az oldal tagjai a választott Gnomy nevükön jelentkezhetnek be a közösségi oldalra és léphetnek egymással kapcsolatba.

A regisztráció után, a gyermek egy általunk meghatározott avatárral fog rendelkezni, (melyet fejlesztéseink során a jövőben megváltoztathat majd egyéni avatárjára), és amint a szülő jóváhagyta az oldal használatát, indulhat a móka.

A „fiókaktiválás” során a szülő ellenőrizhető beleegyezésével jóváhagyja a gyermeke regisztrációját és a gyermek közösségi oldalunkon történő részvételét, elfogadja a Gnomys Felhasználási Feltételeit, és nyilatkozik, hogy megismerte a Gnomys Adatkezelési Tájékoztatóját.

A gyermek regisztrációjának jóváhagyásával egyidejűleg létrehozhatja a szülő, Angel fiókját, melynek használatával hozzáférést kap a közösségi oldal, szülők részére kialakított felületéhez. Ez a fiók a gyermek biztonsága érdekében jön létre, így a szülő, a virtuális térben, mint egy Angel követni tudja gyermeke tevékenységét, és megvédheti a rá leselkedő veszélyektől.

Fiókaktiválás
A szülő az alábbi módon hagyhatja jóvá gyermeke fiókját:

A közösségi oldal felületéről letölthető Szülői Hozzájáruló Nyilatkozatot kitöltés után postai úton vagy email formájában juttathatják el az alábbi címekre:
o    email cím: gnoomys@gmail.com

info@mygnoo.com

o    levelezési cím: 2072 Zsámbék Pf: 29

Felhasználói fiók törlése
A felhasználói fiók törlését a szülő kezdeményezheti a gnoomys@gmail.com illetve az info@mygnoo.com e-mail címen. A törlés indoklást nem igényel.

A szülői Angel fiók törlésével egyidejűleg az adott szülő gyermekének Gnomy fiókja is törlésre kerül. Amennyiben a gyermek Gnomy fiókjának megszüntetését kezdeményezték, a hozzá rendelt szülői fiók csak akkor szűnik meg, ha ahhoz nincs másik Gnomy gyermek fiók hozzárendelve.

A fiók törlésével a felhasználó által közzétett valamint kezelt valamennyi adat helyreállíthatatlanul törlésre kerül, beleértve a Gnomys közösségi oldalon keresztül folytatott levelezést is.

A fiók törléséről a felhasználót e-mail útján értesítjük.

4.    A közösségi oldal használata

Magatartási szabályok

A regisztrációval és az oldal használatával mind a szülő, mind a gyermek vállalja, hogy betartja az itt leírt magatartási és egyéb szabályokat, amelyek tiltják a gyerekek számára káros tartalmak megjelenítését vagy megosztását a közösségi oldalon. Ezek a szabályok mindenkire vonatkoznak, beleértve a Gnomy, a Gnomy vendég és az Angel felhasználókat.

Fenntartjuk magunknak a jogot arra, hogy kivizsgáljuk, és szükséges esetén megtegyük a megfelelő lépéseket mindazok ellen, akik megsértik a közösségi oldal Felhasználási Feltételeiben foglalt rendelkezéseket.

A közösségi oldal használata során TILOS különösen:

a) minden olyan tevékenység, amely sérti harmadik felek jogait

b) beleegyezése nélkül bármely személy felismerhetővé tétele, illetve más személy színlelése

c) jogosulatlan információ gyűjtése a közösségi oldal tagjairól

d) vulgáris, obszcén kommunikáció, gyűlöletkeltés, rágalmazás, becsületsértő, fenyegető vagy zaklató tevékenység folytatása

e) bármilyen jogellenes vagy egyéb olyan tartalom közzététele, amely a gyermekek számára káros lehet, különösen a testi, lelki, erkölcsi fejlődésükre való tekintettel

f) bármilyen egyéb jogszabálysértő tevékenység folytatása

g) olyan programok használata, feltöltése vagy továbbítása, amely a közösségi oldal tagjait és számítástechnikai rendszerüket veszélyezteti, illetve amely hátrányosan befolyásolja a közösségi oldal működését

h) bármely formában megjelenő, nem kívánt vagy nem engedélyezett hirdetések vagy promóciós anyagok közzététele vagy továbbítása, például engedély nélküli reklám, felajánlások, adományok kérése, a közösségi oldal kereskedelmi célú használata

i) bármely más felhasználó fiókjához vagy jelszavához való hozzáférés megkísérlése, hozzáférés nem a felhasználó számára szánt adatokhoz, vagy bejelentkezés más felhasználó fiókjára

j) más felhasználók jogellenes tevékenységre való felhívása vagy bíztatása

A fenti rendelkezések bármilyen megsértése esetén jogosultak vagyunk a felhasználó hozzáférését a közösségi oldalhoz azonnal felfüggeszteni, szükség esetén a felhasználót kizárni a Gnomys oldaláról.

Mi, a Gnomys csapata mindent megteszünk annak érdekében, hogy felhasználóink betartsák a közösségi oldal Felhasználási Feltételeiben foglalt rendelkezéseket, ezáltal megvédjük a gyermekeket oldalunk használata során, azonban a felhasználók önkéntes tevékenységéért nem vállalunk felelősséget.

Figyelemmel kísérjük a közösségi oldal nyilvános felületeit, és amennyiben a felhasználó által közzétett tartalom sérti jelen Felhasználási Feltételek rendelkezéseit, vagy bármilyen egyéb módon károsnak bizonyul, jogosultak vagyunk a tartalmat előzetes értesítés nélkül eltávolítani.

Kommunikáció szabályai

A Gnomys közösségi oldalon lehetőséget kínálunk a felhasználók közötti interaktív kommunikációra, például tartalom közzétételére és megosztására, hozzászólások írására és a többi felhasználóval való kommunikációra az oldal üzenőfalán keresztül vagy az üzenetküldés funkció által.

Amennyiben a gyermek bejegyzést tesz közzé, hozzászól más gyermekek bejegyzéséhez, vagy üzenetet küld részükre a közösségi oldal felületén, különösen szem előtt kell tartani, hogy a szülők beleegyezése nélkül ne adjon ki személyes információkat.

Kiemelten ügyelünk a kulturált kommunikáció írott és íratlan szabályainak betartására. Nem szabad a közösségi oldalon csúnyán beszélni, vagy más gyermekeket megbántani. A kommunikáció szabályait megsértő gyermekeket a további hozzászólás lehetőségéből kizárjuk.

5.    Szerzői jog

A közösségi oldal megjelenése, dizájnja, technikai megoldásai, így az általunk alkalmazott programkódok összessége szerzői jogi védelem alatt állnak. A közösségi oldalon közzétett valamennyi információ, mint adatbázis, ugyancsak a szerzői jog által védett szellemi termék, amely a közösségi oldal üzemeltetőjének szellemi tulajdonát képezi, így azt sokszorosítani vagy kereskedelmi céllal felhasználni, onnan információt engedély nélkül átvenni és más oldalon közzétenni tilos és büntethető a vonatkozó jogszabályok értelmében.

A közösségi oldalon általunk közzétett tartalmak (üzemeltetői tartalom) részben vagy teljes terjedelemben történő kimásolása, másodközlése, vagy bármilyen módon történő további, a felhasználók információszerzésétől eltérő módú felhasználása csak írásbeli engedélyünkkel lehetséges.

Felhasználóinknak kiemelt figyelmet kell fordítaniuk arra, hogy a közösségi oldalon általuk vagy a többi felhasználó által közzétett tartalom (felhasználói tartalom) vonatkozásában is betartsák a szerzői jogi rendelkezéseket.

Kérjük felhasználóinkat, hogy csak olyan tartalmat (képek, videók, irodalmi vagy egyéb művek) tegyenek közzé illetve osszanak meg a közösségi oldalon, amelyek felhasználására jogosultak. Felhasználóink kötelesek tartózkodni mások szerzői jogi műveinek engedély nélküli közzétételétől vagy egyéb felhasználásától.

A közösségi oldalon elhelyezett tartalom biztonságos megőrzéséért minden tőlünk elvárható erőfeszítést megteszünk, nem tudjuk azonban garantálni, hogy azokat jogosulatlanul más oldalra ne másolják át. Semmilyen olyan kárért nem vállalunk felelősséget, amely a közösségi oldalon elhelyezett tartalom jogosulatlan másolásából eredően keletkezik.

6.    A közösségi oldal üzemeltetésére vonatkozó szabályok és figyelmeztetések

A Gnomys online felületet biztosít és lehetőséget teremt a gyermekek számára is biztonságos kommunikációra, és a közzétett információk megismerésére. Minden tőlünk elvárható erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy a közösségi oldal megfelelően üzemeljen, azonban sokszor rajtunk kívül álló számos körülmény helyes működésétől és meglététől függ, az oldal rendelkezésre állása. Ezáltal nem garantáljuk a közösségi oldalon elérhető minden szolgáltatás non-stop (folyamatos) működését, noha mindent megteszünk az esetleges hibák elkerüléséért. Így előfordulhat, hogy néha karbantartás miatt leáll a közösségi oldal, a tervezett leállásról azonban felhasználóinkat előzetesen értesítjük.

Nem vállalunk felelősséget az esetleges leállásokból eredő károkért. Ezeknek a károknak a kiküszöbölése közös érdek, így törekszünk a szolgáltatásnyújtás folyamatos biztosítására.

A közösségi oldal tartalmazhat olyan kapcsolódási pontokat, linkeket vagy egyéb hivatkozásokat, amelyek más internetes honlapokhoz nyújtanak kapcsolódási lehetőséget. Ezek a kapcsolódó honlapok esetenként harmadik személyek tulajdonában, kezelésében állnak. A kapcsolódó honlapokhoz a közösségi oldal csupán hozzáférést közvetít, azonban nem vállal semmilyen kötelezettséget, felelősséget a honlapokért vagy az azokon elhelyezett információkért.

A felhasználók kötelesek a közösségi oldal felületére való bejelentkezéshez szükséges azonosítókat, jelszavakat titokban tartani, és ezen belépési adatok biztonságos kezelésére fokozottan ügyelni. Kötelesek továbbá minden elvárható óvintézkedést megtenni annak érdekében, hogy megelőzzék a belépési adatok elvesztését vagy illetéktelen személyek által történő megismerését. A felhasználó teljes körűen felel a jogosulatlan használatból eredő károkért, amennyiben elmulasztotta az adatok titokban tartása érdekében szükséges biztonsági intézkedéseket megtenni. Amennyiben a felhasználó észleli, vagy gyanúja merül fel annak tekintetében, hogy belépési adatait illetéktelen személyek ismerhették meg, köteles felénk ezt haladéktalanul jelezni.

A gyermekek biztonsága kiemelten fontos számunkra, így célunk, hogy egy biztonságos felületet biztosítsunk az interneten részükre. Habár száz százalékig biztonságos környezet nem létezik, komolyan vesszük megbízatásunkat, ezért a közösségi oldal teljes körű használatához minden esetben megkívánjuk a szülő ellenőrizhető beleegyezését.

A közösségi oldalon általunk elhelyezett reklámok tartalmáért és megjelenéséért felelőséget vállalunk, melyek engedélyezésénél az alábbi, a Magyar Reklámetikai Kódex Gyermekek és fiatalok védelméről szóló 12. cikkelyét vettük figyelembe:

(1) A gyermekeknek, fiatalkorúaknak vagy  gyermekek és fiatalkorúak szerepeltetésével készült reklám nem tartalmazhat olyan kijelentést, vizuális megjelenítést vagy hangeffektust, amely szellemileg, erkölcsileg és fizikailag a kárukra lehet, kihasználja hiszékenységüket, tapasztalatlanságukat és érzésvilágukat.

(2) A reklám nem vezethet a gyermekekben olyan tudat kialakulására, hogy ha a reklámozott árut nem vásárolnák meg, akkor szégyenkezniük kellene vagy hátrányba kerülnének.
(3) A reklám nem sértheti a gyermek- és fiatalkorúak előtt a szülők és a nevelők tekintélyét, és nem bíztathat velük szembeni engedetlenségre.

(4) A reklám nem használhatja ki tisztességtelenül a gyermek- és fiatalkorúak szülők, nevelők iránti bizalmát.

(5) A gyermekkorúakhoz szóló reklám nem indíthatja őket arra, hogy bármilyen okból számukra ismeretlen személyekkel kapcsolatot keressenek vagy létesítsenek.

(6) Gyermekek és fiatalkorúak nem szerepeltethetők az olyan termékek, szolgáltatások reklámjában, amelyek reklámozására alapvetően alkalmatlanok.

(7) Egészségre ártalmas termék nem reklámozható a gyermekeknek vagy fiatalkorúaknak készült reklámban, illetve ilyen reklámokban nem szerepeltethetők gyermekek és fiatalkorúak.

7.    A Felhasználási Feltételek hatálya

Jelen Felhasználási Feltételek hatálya az üzemeltetőre valamint a felhasználókra terjed ki.

A jelen Felhasználási Feltételek hatálya határozatlan időre szól.

Időről időre módosíthatjuk a Felhasználási Feltételeket, a módosítások a közösségi oldalon történő közzétételtől hatályosak. A módosításról a hatálybalépést megelőzően legalább 8 nappal korábban e-mail útján értesítjük a felhasználókat.

8.    Vitarendezés

Jogosultak vagyunk a közösségi oldal felhasználói között felmerülő vitákat rendezni, vitarendezés során a közösségi oldal általános szabályai és normái alapján járunk el. Állásfoglalásunk csak a közösségi oldal használatával kapcsolatosan felmerülő viták rendezésére terjed ki, semmilyen egyéb kötelezettséget nem keletkezet, jogi kötőerővel nem rendelkezik. Az általunk meghozott döntés a közösségi oldal vonatkozásában véglegesnek számít. Követelések és egyéb jogi kérdések tekintetében felhasználóinkra a magyar jog rendelkezései irányadók.

A felhasználók és a közöttünk felmerülő jogvitákat a felek egyeztetéssel, békés úton kötelesek rendezni, ha ez nem vezet eredményre, a jogviták eldöntésére elsődlegesen mediációs eljárás útján kerülhet sor.

A közösségi oldal üzemeltetésével, vagy valamely közzétett információval kapcsolatban bármilyen panaszt, észrevételt, vagy bejelentést a gnoomys@gmail.com, vagy a info@mygnoo.com e-mail címen fogadunk. A bejelentéseket minden esetben kivizsgáljuk, és annak eredményéről legkésőbb a bejelentéstől számított 30 napon belül tájékoztatást nyújtunk.

9.    Az üzemeltető adatai

A közösségi oldal üzemeltetője: Szerdahelyi Gabriella (e-mail cím:  gnoomys@gmail.com, info@mygnoo.com; lakcím: 2072 Zsámbék, Zártkert 3467/3, levelezési cím: 2072 Zsámbék, Pf: 29)

A közösségi oldalnak tárhelyet biztosító szolgáltató és elérési adatai:

Név: RACKFOREST INFORMATIKAI KERESKEDELMI SZOLGÁLTATÓ ÉS TANÁCSADÓ KFT.

Levélcím: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22, 3. em. 3008 a.

Biztonsági Mentések kezelője

Név: Amazon Web Services LLC

Levélcím: P.O. Box 81226. Seattle, WA 98108 United States