Adatvédelmi tájékoztató

Gnomys közösségi oldal

mygnoo.com

Adatkezelési tájékoztató

Hatályos: 2018. július 25. -től

 1.    Bevezető

A Gnomys, mint adatkezelő (a továbbiakban: adatkezelő), magunkra nézve kötelezőnek ismerjük el jelen Adatkezelési Tájékoztató tartalmát, és kötelezettséget vállalunk arra, hogy tevékenységünkkel kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

Elkötelezettek vagyunk a személyes adatok védelmében, kiemelten fontosnak tartjuk felhasználóink információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A személyes adatokat bizalmasan kezeljük, és megteszünk minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Az alábbiakban ismertetjük adatkezelési elveinket, bemutatjuk azokat az elvárásokat, melyeket saját magunkkal mint adatkezelővel szemben megfogalmaztunk. Adatkezelésünk alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

–    AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról

–    2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)

–    2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)

–    2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.)

2.    Adatkezelési irányelvek

Adatkezelés során csak olyan személyes adatot kezelünk, amely a Gnomys közösségi oldalhoz elektronikus úton csatlakozó gyermek, valamint szülő felhasználói fiókjának létrehozásához és fenntartásához, és a velük való kapcsolattartáshoz szükséges.

Mi, a Gnomys csapata elkötelezettek vagyunk abban, hogy segítsünk megtanítani a gyerekeknek az internet megfelelő használatát, és hogy miként védhetik meg magánéletüket a világhálón. A közösségi oldal használata során a szülők képesek figyelemmel kísérni gyermekeik tevékenységét a Gnomys „Angel” szülői fiókon keresztül, aktív beavatkozást azonban csak korlátozott körben teszünk részükre lehetővé. A gyermekek védelme érdekében tehát minden Gnomys gyermek fiókhoz lehetőség van, külön szülői regisztráció során, „Angel”- azaz szülői fiókot igényelni. Fontos, hogy ugyanazt az email címet használják, mind a szülő, mind pedig a gyermek fiók regisztrációja során.

A közösségi oldal működése során a többi felhasználó számára a gyermekek valódi neve nem, csupán egy általuk szabadon választott fantázianév válik elérhetővé, olvashatóvá és kereshetővé. Az általunk kezelt személyes adatok, tehát semmilyen módon nem kerülnek nyilvánosságra, azokkal az érintett személy hozzájárulása nélkül adatkezelési vagy feldolgozási tevékenységet sem végzünk. Ez alól kivétel a gyermek profilja alatt általa feltöltött és a nyilvánosságnak szánt adatok köre, amelyek tekintetében mi adatfeldolgozást végzünk.

3.    Az adatkezelés jogalapja

Személyes adatot az érintett önkéntes hozzájárulása alapján, a közösségi oldal működéséhez szükséges mértékben kezelünk.

Az Adatkezelési Tájékoztató elfogadásával, valamint személyes adatainak a regisztráció során  történő megadásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy azokat a közösségi oldal működtetése céljából, kizárólag az ahhoz szükséges mértékig és körben kezeljük.

4.    A kezelt adatok és az érintettek köre

LÁTOGATÓI ADATKEZELÉS

A közösségi oldal megtekintése során a technikai működés miatt a látogatók egyes adatai a regisztrációtól függetlenül automatikusan naplózásra kerülnek, így a látogatás kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben – a számítógép beállításától függően – a böngésző, az operációs rendszer adatai és hálózati címe. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. A Gnomys ezen adatokat nem kapcsolja össze más személyes adatokkal, kizárólag a közösségi oldal látogatottsági statisztikájának elkészítésére használja.

Cookie-k engedélyezése esetén oldalunk megtekintésével kis méretű adatcsomagok kerülnek a látogató számítógépén elhelyezésre. Ezeknek a kisméretű állományoknak a segítségével könnyebben megtudhatjuk például, hogy a közösségi oldal mely részeit látogatják leggyakrabban a Gnomy-k, mit tartanak a leghasznosabb tevékenységnek, mit érdemes még tovább fejlesztenünk. Ez segít nekünk abban, hogy minél érdekesebbé tehessük az oldalt, valamint garantálja a közösségi oldal egyszerű működését.

Amennyiben nem szeretné, hogy az oldal cookie-kat helyezzen el a számítógépén, böngészőjében ezt beállíthatja, ebben az esetben viszont nem tudjuk garantálni a közösségi oldal megfelelő működését, mivel az oldal egyes funkciói elveszhetnek.

Az internet és a weboldalak működését figyelembe véve nincs mindig rálátásunk arra, hogy harmadik felek milyen cookie-kat helyeznek el közösségi oldalunkon keresztül. Ez különösen igaz azon esetekre, amikor oldalunk úgynevezett beágyazott elemeket tartalmaz: szöveget, dokumentumokat, képeket vagy rövid filmeket, amelyek egy másik fél tárol, de a mi oldalunkon vagy azon keresztül tekinthetők meg.

Nem kapcsoljuk össze a cookie-kban tárolt információkat olyan személyazonosításra alkalmas adatokkal, amelyeket a szülő vagy gyermeke a közösségi oldalunkon keresztül tett elérhetővé.

A kezelt adatok köre: böngésző adatai, operációs rendszer adatai, meglátogatott oldal címe és a látogatás időpontja.

Az adatkezelés célja: a látogatók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, aktuális munkamenetek azonosítása

Az adatezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása

Az adatkezelés időtartama: egy hét

A REGISZTRÁCIÓ SORÁN FELMERÜLŐ ADATKEZELÉS

Igyekszünk a lehető legkevesebb személyes adatot elkérni a közösségi oldal használóitól, így az általunk végzett adatkezelés célja csupán a közösségi oldal megfelelő működésének biztosítása, valamint hogy a gyermekek védelme érdekében lehetőséget nyújtsunk a szülőknek felügyeleti joguk gyakorlására.

A Gnomys közösségi oldalon való regisztrációs folyamatot a gyermek önállóan is kezdeményezheti, a regisztráció megerősítése azonban minden esetben a szülő feladata. A szülő jogosult gyermeke fiókjának jóváhagyására vagy megtagadására, a szülő ezen nyilatkozatáig a gyermek csak korlátozott jogosultságot kap a közösségi oldalhoz.

A gyermek által kezdeményezett regisztráció során az általa megadott adatok kezeléséhez minden esetben kérjük a szülő hozzájárulását. Amennyiben nem érkezik meg a szülői beleegyezés a regisztrációt követő 30 napon belül, a megadott információt töröljük. A szülői beleegyezés megérkezéséig a megadott adatok ideiglenes jelleggel szerepelnek az adatbázisunkban, és a szülők hozzájárulásának beszerzésén és feldolgozásán kívül semmilyen formában nem használjuk fel őket.

A Gnomys “Meghívóbarát” programja lehetővé teszi az oldal tagjai számára, hogy e-mailt küldhessenek olyan barátaiknak, akik még nem tagjai a Gnomys csapatának. Az e-mail küldésének egyetlen célja a barát tájékoztatása, az e-mail címeket más módon nem használjuk fel és nem tesszük közzé, valamint nem tároljuk.

A regisztráció során az érintettnek nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy a Gnomys Felhasználási Feltételeit, valamint a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat megismerte és magára nézve kötelezőnek fogadja el. A Gnomys a közösségi oldalon nem regisztráló látogatók személyes adatait – a jelen Adatkezelési Tájékoztató Látogatói Adatkezelés pontjának figyelembevétele mellett – nem kezeli.

Kezelt adatok köre a regisztráció során:

A regisztrációt kezdeményező gyermek vagy szülő által kötelezően megadandó adatok:

Felhasználónév „Gnomy név”: a gyermek által választott fantázianév, amelyet a gyermek a mygnoo.com weboldalra való bejelentkezés során ad meg. A gyermekek valódi nevét a Gnomys közösségi oldal nem kezeli, az oldal tagjai a választott Gnomy nevükön léphetnek egymással kapcsolatba.

Jelszó: a gyermek a regisztráció során választott jelszóval tud a közösségi oldalra bejelentkezni A Jelszót tiszta karakterekkel nem, azokat MD5 HASH titkosítással és adatbázis Salt titkosító réteggel látjuk el.

Gyermek születési ideje: az oldal használatára való jogosultság ellenőrzéséhez szükséges.

Szülő e-mail címe: a regisztrációról és a megerősítéshez szükséges lépésekről a szülőt e-mail útján értesítjük.

 További személyes adatok, melyeket a regisztráció megerősítése során a szülő köteles megadni a hozzájáruló nyilatkozat kitöltésével:

Szülő vezetékneve és keresztneve

Lakcím településnévvel történő megjelölése, kérem csak a településnevét tüntessék fel, NE a teljes lakcímet

Az adatkezelés célja: a közösségi oldal megfelelő működésének biztosítása, a gyermekek védelme érdekében a szülő felügyeleti jogának biztosítása

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása

Az adatkezelés időtartama: a regisztrációt követő 30 napig, a regisztráció megerősítése esetén a felhasználói fiók törléséig.

 MARKETING CÉLÚ ADATKEZELÉS

Annak érdekében, hogy fenntartsuk a Gnomys ingyenes használatát, lehetővé tesszük harmadik felek számára, hogy hirdetéseket jelenítsenek meg a közösségi oldalon. Mindezek ellenére nem adunk át személyes adatot hirdetőinknek, illetve nem engedélyezzük harmadik fél hirdetőinek, hogy közvetlenül hirdessenek felhasználóinknak, vagy a regisztráció során megadott e-mail címre hirdetéseket küldjenek. Közösségi oldalunk tartalmaz olyan külső hivatkozásokat is, amelyek hirdetőink, partnereink saját honlapjaihoz vezetnek. A Gnomys nem felelős az ezeken az oldalakon elhelyezett tartalmakért, jelen Adatkezelési Tájékoztató sem vonatkozik az ilyen honlapokra. Kérjük, tekintse át a gyermeke által használt további weboldalak felhasználási feltételeit és adatkezelési tájékoztatóját, amennyiben elnavigál közösségi oldalunkról.

FELHASZNÁLÓI TARTALOM

A közösségi oldal használata során a gyermekek bejegyzéseket tehetnek közzé oldalunkon, képeket tölthetnek fel, üzeneteket küldhetnek egymásnak, valamint hozzászólhatnak más gyermekek által közzétett tartalmakhoz.

A Gnomys egy biztonságos internetes felületet biztosít a gyermekek részére, amelyet a gyermekek maguk látnak el tartalommal. A közösségi oldalon a gyermekek által közzétett és megosztott tartalom tekintetében a Gnomys adatfeldolgozónak minősül, az így közzétett tartalmat kizárólag tároljuk, azokat meg nem ismerjük, azokon semmilyen egyéb adatkezelést nem hajtunk végre, és senki részére nem továbbítjuk. A közzétett tartalom tekintetében a gyermekeknek lehetősége nyílik különböző szintű adatvédelmi beállítások kiválasztására, meghatározhatja, hogy azok nyilvánosak, regisztrált személyek vagy csak az ismerősök, vagy csak általa legyenek láthatók, így szabályozhatják, hogy azokhoz kik férjenek hozzá. A beállításokat az adott poszt mellett jobb felső sarokban található nyilacskára kattintva, Adatvédelmi beállítások cím alatt tehetik meg.

5.    Az adatkezelő adatai, elérhetősége

Az adatok kezelője a Gnomys közösségi oldal üzemeltetője, Szerdahelyi Tamás egyéni vállalkozó, (székhelye; 2072 Zsámbék, Zártkert Hrsz.:3467/3; nyilvántartási száma: 52691153; nyilvántartó: BELÜGYMINISZTÉRIUM NYILVÁNTARTÁSOK VEZETÉSÉÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG).

Adatkezelő elérhetőségi adatai:

Levélcím: 2072 Zsámbék, Pf. 29

Weboldal: www.mygnoo.com

E-mail cím: gnoomys@gmail.com

info@mygnoo.com

 

Tárhelyszolgálató adatai:

Név: RACKFOREST INFORMATIKAI KERESKEDELMI SZOLGÁLTATÓ ÉS TANÁCSADÓ KFT.

Levélcím: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22, 3. em. 3008 a.

 

Biztonsági Mentések kezelője

Név: Amazon Web Services LLC

Levélcím: P.O. Box 81226. Seattle, WA 98108 United States

6. Az adatok minősége

Kizárólag tisztességesen és törvényesen megszerzett adatokat dolgozunk fel és kezelünk. Az adatokat csak a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott és törvényes célokra tároljuk és használjuk fel, és e célon nem terjeszkedünk túl. Különleges adatot, minősített adatot, valamint bűnügyi személyes adatot nem kezelünk.

A közösségi oldalhoz csatlakozni kívánó érintett köteles személyes adatait pontosan, a valóságnak megfelelően és időszerűen megadni, valamint személyes adatainak változása esetén köteles haladéktalanul intézkedni azok bejelentése iránt.

A Gnomys közösségi oldalhoz történő csatlakozással és regisztrációval hozzájárul, hogy személyes adatait az előzőekben ismertetett terjedelemben kezeljük.

7. Az adatbiztonság

Nem értékesítjük, és semmilyen formában nem bocsájtjuk harmadik fél rendelkezésére az általunk kezelt személyes adatokat, a hatóságok részére történő törvényi kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatszolgáltatás kivételével.

Mint adatkezelők, minden tőlünk elvárható biztonsági intézkedést megteszünk annak érdekében, hogy az általunk kezelt adatokat megvédjük mások jogosulatlan hozzáférésétől. Az adatok kezelése során megőrizzük azok titkosságát, gondoskodunk róla, hogy csak az arra jogosultak férhessenek hozzá. Fontosnak tartjuk, hogy az adatok mindig felhasználóink rendelkezésére álljanak, így hozzáférhessenek azokhoz, amikor éppen szükségük van rá. Gondoskodunk továbbá arról is, hogy az általunk kezelt adatok sértetlenek maradjanak, azokat más jogosulatlanul ne változtathassa meg.

8. Az érintettek jogai

TÁJÉKOZTATÁSHOZ VALÓ JOG

Amennyiben megkér bennünket, tájékoztatást nyújtunk az általunk kezelt adatokról, azok kezelésének céljáról, forrásáról, időtartamáról, és az adatkezeléssel összefüggő egyéb tevékenységeinkről, a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül.

HELYESBÍTÉS JOGA

Helyesbítjük a személyes adatot, ha az a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat rendelkezésünkre áll.

 ZÁROLÁS ÉS MEGJELÖLÉS

Zároljuk a személyes adatot amennyiben ezt kéri, vagy ha a rendelkezésünkre álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érdekeit. Zárolt személyes adatot kizárólag addig kezelünk, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

TÖRLÉSHEZ VALÓ JOG

Amennyiben kéri, töröljük a rendelkezésünkre álló személyes adatot. Töröljük továbbá a személyes adatot, ha annak kezelése jogellenes, vagy a kezelt adat hiányos, téves, és ez az állapot más módon nem orvosolható, feltéve ha a törlést törvény nem zárja ki, illetve ha az adatkezelés jogalapja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben vagy jelen Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott határideje lejárt, vagy annak törlését bíróság illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

AZ ADATOK HORDOZHATÓSÁGÁHOZ VALÓ JOG

Jogosult kérni, hogy a rendelkezésünkre bocsátott és általunk tárolt személyes adatot tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsuk.

TILTAKOZÁS JOGA

Tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a ránk vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el.

A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk, annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, és a döntéséről írásban tájékoztatjuk. Ha tiltakozásának megalapozottságát megállapítjuk, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetjük, és az adatokat zároljuk.

9. Jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben úgy érzi, hogy megsértettük a személyes adatok védelméhez fűződő jogait, akkor vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy az esetleges jogsértést orvosolhassuk.

Amennyiben a meghozott döntésünkkel nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat, vagy panaszával felkeresheti az adatvédelmi hatóságot.

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.:5.

Telefon: 06 1 391 1400

Fax: 06 1 391 1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

10. Kártérítési felelősség

Az adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másoknak okozott kárt megtérítjük. Mentesülünk a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Nem térítjük meg a kárt, és nem követelhető sérelemdíj sem abban az esetben, amikor a sérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott. Ilyennek számít az is, ha az érintett gondatlan magatartásából eredően a közösségi oldalunk használatához szükséges adatai illetéktelen személy birtokába jutnak, vagy elvesznek.

11. Incidens jelentése

Mindent megteszünk annak érekében, hogy az általunk kezelt személyes adatok biztonságát megőrizzük, az azokhoz való illetéktelen hozzáférést kizárjuk, és elejét vegyük a személyes adatok elvesztésének. Amennyiben mégis adatvédelmi kockázattal együtt járó incidens történik, úgy azt legkésőbb 72 órán belül a Nemzeti Adatvédelmi és Információbiztonsági Hatóságnak bejelentjük.

Mindenkinek saját érdeke, hogy adatait megfelelő biztonsággal kezelje, így a közösségi oldalunk igénybevételéhez szükséges adatokat is. Amennyiben mégis azt tapasztalja, hogy adatai illetéktelenek birtokába jutottak, vagy elvesztek, kérjük, haladéktalanul jelezze felénk az esetleges károk megelőzése érdekében.

12. Adatkezelési Tájékoztató hatálya

A jelen Adatkezelési Tájékoztató a közzététele napján lép hatályba és határozatlan ideig hatályban marad. Bármikor jogosultak vagyunk a jelen Adatkezelési Tájékoztatót egyoldalúan módosítani. A módosított Adatkezelési Tájékoztató ugyancsak közzététele napjától hatályos.

 

Hatályos: 2017. december hónaptól

 1.    Bevezető

A Gnomys, mint adatkezelő (a továbbiakban: adatkezelő), magunkra nézve kötelezőnek ismerjük el jelen Adatkezelési Tájékoztató tartalmát, és kötelezettséget vállalunk arra, hogy tevékenységünkkel kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

Elkötelezettek vagyunk a személyes adatok védelmében, kiemelten fontosnak tartjuk felhasználóink információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A személyes adatokat bizalmasan kezeljük, és megteszünk minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Az alábbiakban ismertetjük adatkezelési elveinket, bemutatjuk azokat az elvárásokat, melyeket saját magunkkal mint adatkezelővel szemben megfogalmaztunk. Adatkezelésünk alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

–    AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról

–    2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)

–    2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)

–    2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.)

2.    Adatkezelési irányelvek

Adatkezelés során csak olyan személyes adatot kezelünk, amely a Gnomys közösségi oldalhoz elektronikus úton csatlakozó gyermek, valamint szülő felhasználói fiókjának létrehozásához és fenntartásához, és a velük való kapcsolattartáshoz szükséges.

Mi, a Gnomys csapata elkötelezettek vagyunk abban, hogy segítsünk megtanítani a gyerekeknek az internet megfelelő használatát, és hogy miként védhetik meg magánéletüket a világhálón. A közösségi oldal használata során a szülők képesek figyelemmel kísérni gyermekeik tevékenységét a Gnomys „Angel” szülői fiókon keresztül, aktív beavatkozást azonban csak korlátozott körben teszünk részükre lehetővé. A gyermekek védelme érdekében tehát minden Gnomys gyermek fiókhoz lehetőség van, külön szülői regisztráció során, „Angel”- azaz szülői fiókot igényelni. Fontos, hogy ugyanazt az email címet használják, mind a szülő, mind pedig a gyermek fiók regisztrációja során.

A közösségi oldal működése során a többi felhasználó számára a gyermekek valódi neve nem, csupán egy általuk szabadon választott fantázianév válik elérhetővé, olvashatóvá és kereshetővé. Az általunk kezelt személyes adatok, tehát semmilyen módon nem kerülnek nyilvánosságra, azokkal az érintett személy hozzájárulása nélkül adatkezelési vagy feldolgozási tevékenységet sem végzünk. Ez alól kivétel a gyermek profilja alatt általa feltöltött és a nyilvánosságnak szánt adatok köre, amelyek tekintetében mi adatfeldolgozást végzünk.

3.    Az adatkezelés jogalapja

Személyes adatot az érintett önkéntes hozzájárulása alapján, a közösségi oldal működéséhez szükséges mértékben kezelünk.

Az Adatkezelési Tájékoztató elfogadásával, valamint személyes adatainak a regisztráció során  történő megadásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy azokat a közösségi oldal működtetése céljából, kizárólag az ahhoz szükséges mértékig és körben kezeljük.

4.    A kezelt adatok és az érintettek köre

LÁTOGATÓI ADATKEZELÉS

A közösségi oldal megtekintése során a technikai működés miatt a látogatók egyes adatai a regisztrációtól függetlenül automatikusan naplózásra kerülnek, így a látogatás kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben – a számítógép beállításától függően – a böngésző, az operációs rendszer adatai és hálózati címe. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. A Gnomys ezen adatokat nem kapcsolja össze más személyes adatokkal, kizárólag a közösségi oldal látogatottsági statisztikájának elkészítésére használja.

Cookie-k engedélyezése esetén oldalunk megtekintésével kis méretű adatcsomagok kerülnek a látogató számítógépén elhelyezésre. Ezeknek a kisméretű állományoknak a segítségével könnyebben megtudhatjuk például, hogy a közösségi oldal mely részeit látogatják leggyakrabban a Gnomy-k, mit tartanak a leghasznosabb tevékenységnek, mit érdemes még tovább fejlesztenünk. Ez segít nekünk abban, hogy minél érdekesebbé tehessük az oldalt, valamint garantálja a közösségi oldal egyszerű működését.

Amennyiben nem szeretné, hogy az oldal cookie-kat helyezzen el a számítógépén, böngészőjében ezt beállíthatja, ebben az esetben viszont nem tudjuk garantálni a közösségi oldal megfelelő működését, mivel az oldal egyes funkciói elveszhetnek.

Az internet és a weboldalak működését figyelembe véve nincs mindig rálátásunk arra, hogy harmadik felek milyen cookie-kat helyeznek el közösségi oldalunkon keresztül. Ez különösen igaz azon esetekre, amikor oldalunk úgynevezett beágyazott elemeket tartalmaz: szöveget, dokumentumokat, képeket vagy rövid filmeket, amelyek egy másik fél tárol, de a mi oldalunkon vagy azon keresztül tekinthetők meg.

Nem kapcsoljuk össze a cookie-kban tárolt információkat olyan személyazonosításra alkalmas adatokkal, amelyeket a szülő vagy gyermeke a közösségi oldalunkon keresztül tett elérhetővé.

A kezelt adatok köre: böngésző adatai, operációs rendszer adatai, meglátogatott oldal címe és a látogatás időpontja.

Az adatkezelés célja: a látogatók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, aktuális munkamenetek azonosítása

Az adatezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása

Az adatkezelés időtartama: egy hét

A REGISZTRÁCIÓ SORÁN FELMERÜLŐ ADATKEZELÉS

Igyekszünk a lehető legkevesebb személyes adatot elkérni a közösségi oldal használóitól, így az általunk végzett adatkezelés célja csupán a közösségi oldal megfelelő működésének biztosítása, valamint hogy a gyermekek védelme érdekében lehetőséget nyújtsunk a szülőknek felügyeleti joguk gyakorlására.

A Gnomys közösségi oldalon való regisztrációs folyamatot a gyermek önállóan is kezdeményezheti, a regisztráció megerősítése azonban minden esetben a szülő feladata. A szülő jogosult gyermeke fiókjának jóváhagyására vagy megtagadására, a szülő ezen nyilatkozatáig a gyermek csak korlátozott jogosultságot kap a közösségi oldalhoz.

A gyermek által kezdeményezett regisztráció során az általa megadott adatok kezeléséhez minden esetben kérjük a szülő hozzájárulását. Amennyiben nem érkezik meg a szülői beleegyezés a regisztrációt követő 30 napon belül, a megadott információt töröljük. A szülői beleegyezés megérkezéséig a megadott adatok ideiglenes jelleggel szerepelnek az adatbázisunkban, és a szülők hozzájárulásának beszerzésén és feldolgozásán kívül semmilyen formában nem használjuk fel őket.

A Gnomys “Meghívóbarát” programja lehetővé teszi az oldal tagjai számára, hogy e-mailt küldhessenek olyan barátaiknak, akik még nem tagjai a Gnomys csapatának. Az e-mail küldésének egyetlen célja a barát tájékoztatása, az e-mail címeket más módon nem használjuk fel és nem tesszük közzé, valamint nem tároljuk.

A regisztráció során az érintettnek nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy a Gnomys Felhasználási Feltételeit, valamint a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat megismerte és magára nézve kötelezőnek fogadja el. A Gnomys a közösségi oldalon nem regisztráló látogatók személyes adatait – a jelen Adatkezelési Tájékoztató Látogatói Adatkezelés pontjának figyelembevétele mellett – nem kezeli.

Kezelt adatok köre a regisztráció során:

A regisztrációt kezdeményező gyermek vagy szülő által kötelezően megadandó adatok:

Felhasználónév „Gnomy név”: a gyermek által választott fantázianév, amelyet a gyermek a mygnoo.com weboldalra való bejelentkezés során ad meg. A gyermekek valódi nevét a Gnomys közösségi oldal nem kezeli, az oldal tagjai a választott Gnomy nevükön léphetnek egymással kapcsolatba.

Jelszó: a gyermek a regisztráció során választott jelszóval tud a közösségi oldalra bejelentkezni A Jelszót tiszta karakterekkel nem, azokat MD5 HASH titkosítással és adatbázis Salt titkosító réteggel látjuk el.

Gyermek születési ideje: az oldal használatára való jogosultság ellenőrzéséhez szükséges.

Szülő e-mail címe: a regisztrációról és a megerősítéshez szükséges lépésekről a szülőt e-mail útján értesítjük.

 További személyes adatok, melyeket a regisztráció megerősítése során a szülő köteles megadni a hozzájáruló nyilatkozat kitöltésével:

Szülő vezetékneve és keresztneve

Lakcím településnévvel történő megjelölése, kérem csak a településnevét tüntessék fel, NE a teljes lakcímet

Az adatkezelés célja: a közösségi oldal megfelelő működésének biztosítása, a gyermekek védelme érdekében a szülő felügyeleti jogának biztosítása

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása

Az adatkezelés időtartama: a regisztrációt követő 30 napig, a regisztráció megerősítése esetén a felhasználói fiók törléséig.

 MARKETING CÉLÚ ADATKEZELÉS

Annak érdekében, hogy fenntartsuk a Gnomys ingyenes használatát, lehetővé tesszük harmadik felek számára, hogy hirdetéseket jelenítsenek meg a közösségi oldalon. Mindezek ellenére nem adunk át személyes adatot hirdetőinknek, illetve nem engedélyezzük harmadik fél hirdetőinek, hogy közvetlenül hirdessenek felhasználóinknak, vagy a regisztráció során megadott e-mail címre hirdetéseket küldjenek. Közösségi oldalunk tartalmaz olyan külső hivatkozásokat is, amelyek hirdetőink, partnereink saját honlapjaihoz vezetnek. A Gnomys nem felelős az ezeken az oldalakon elhelyezett tartalmakért, jelen Adatkezelési Tájékoztató sem vonatkozik az ilyen honlapokra. Kérjük, tekintse át a gyermeke által használt további weboldalak felhasználási feltételeit és adatkezelési tájékoztatóját, amennyiben elnavigál közösségi oldalunkról.

FELHASZNÁLÓI TARTALOM

A közösségi oldal használata során a gyermekek bejegyzéseket tehetnek közzé oldalunkon, képeket tölthetnek fel, üzeneteket küldhetnek egymásnak, valamint hozzászólhatnak más gyermekek által közzétett tartalmakhoz.

A Gnomys egy biztonságos internetes felületet biztosít a gyermekek részére, amelyet a gyermekek maguk látnak el tartalommal. A közösségi oldalon a gyermekek által közzétett és megosztott tartalom tekintetében a Gnomys adatfeldolgozónak minősül, az így közzétett tartalmat kizárólag tároljuk, azokat meg nem ismerjük, azokon semmilyen egyéb adatkezelést nem hajtunk végre, és senki részére nem továbbítjuk. A közzétett tartalom tekintetében a gyermekeknek lehetősége nyílik különböző szintű adatvédelmi beállítások kiválasztására, meghatározhatja, hogy azok nyilvánosak, regisztrált személyek vagy csak az ismerősök, vagy csak általa legyenek láthatók, így szabályozhatják, hogy azokhoz kik férjenek hozzá. A beállításokat az adott poszt mellett jobb felső sarokban található nyilacskára kattintva, Adatvédelmi beállítások cím alatt tehetik meg.

5.    Az adatkezelő adatai, elérhetősége

Az adatok kezelője a Gnomys közösségi oldal üzemeltetője, Szerdahelyi Gabriella egyéni vállalkozó, (székhelye; 2072 Zsámbék, Zártkert Hrsz.:3467/3; nyilvántartási száma: 52181757; nyilvántartó: BELÜGYMINISZTÉRIUM NYILVÁNTARTÁSOK VEZETÉSÉÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG).

Adatkezelő elérhetőségi adatai:

Levélcím: 2072 Zsámbék, Pf. 29

Weboldal: www.mygnoo.com

E-mail cím: gnoomys@gmail.com

info@mygnoo.com

 

Tárhelyszolgálató adatai:

Név: RACKFOREST INFORMATIKAI KERESKEDELMI SZOLGÁLTATÓ ÉS TANÁCSADÓ KFT.

Levélcím: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22, 3. em. 3008 a.

 

Biztonsági Mentések kezelője

Név: Amazon Web Services LLC

Levélcím: P.O. Box 81226. Seattle, WA 98108 United States

6. Az adatok minősége

Kizárólag tisztességesen és törvényesen megszerzett adatokat dolgozunk fel és kezelünk. Az adatokat csak a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott és törvényes célokra tároljuk és használjuk fel, és e célon nem terjeszkedünk túl. Különleges adatot, minősített adatot, valamint bűnügyi személyes adatot nem kezelünk.

A közösségi oldalhoz csatlakozni kívánó érintett köteles személyes adatait pontosan, a valóságnak megfelelően és időszerűen megadni, valamint személyes adatainak változása esetén köteles haladéktalanul intézkedni azok bejelentése iránt.

A Gnomys közösségi oldalhoz történő csatlakozással és regisztrációval hozzájárul, hogy személyes adatait az előzőekben ismertetett terjedelemben kezeljük.

7. Az adatbiztonság

Nem értékesítjük, és semmilyen formában nem bocsájtjuk harmadik fél rendelkezésére az általunk kezelt személyes adatokat, a hatóságok részére történő törvényi kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatszolgáltatás kivételével.

Mint adatkezelők, minden tőlünk elvárható biztonsági intézkedést megteszünk annak érdekében, hogy az általunk kezelt adatokat megvédjük mások jogosulatlan hozzáférésétől. Az adatok kezelése során megőrizzük azok titkosságát, gondoskodunk róla, hogy csak az arra jogosultak férhessenek hozzá. Fontosnak tartjuk, hogy az adatok mindig felhasználóink rendelkezésére álljanak, így hozzáférhessenek azokhoz, amikor éppen szükségük van rá. Gondoskodunk továbbá arról is, hogy az általunk kezelt adatok sértetlenek maradjanak, azokat más jogosulatlanul ne változtathassa meg.

8. Az érintettek jogai

TÁJÉKOZTATÁSHOZ VALÓ JOG

Amennyiben megkér bennünket, tájékoztatást nyújtunk az általunk kezelt adatokról, azok kezelésének céljáról, forrásáról, időtartamáról, és az adatkezeléssel összefüggő egyéb tevékenységeinkről, a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül.

HELYESBÍTÉS JOGA

Helyesbítjük a személyes adatot, ha az a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat rendelkezésünkre áll.

 ZÁROLÁS ÉS MEGJELÖLÉS

Zároljuk a személyes adatot amennyiben ezt kéri, vagy ha a rendelkezésünkre álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érdekeit. Zárolt személyes adatot kizárólag addig kezelünk, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

TÖRLÉSHEZ VALÓ JOG

Amennyiben kéri, töröljük a rendelkezésünkre álló személyes adatot. Töröljük továbbá a személyes adatot, ha annak kezelése jogellenes, vagy a kezelt adat hiányos, téves, és ez az állapot más módon nem orvosolható, feltéve ha a törlést törvény nem zárja ki, illetve ha az adatkezelés jogalapja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben vagy jelen Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott határideje lejárt, vagy annak törlését bíróság illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

AZ ADATOK HORDOZHATÓSÁGÁHOZ VALÓ JOG

Jogosult kérni, hogy a rendelkezésünkre bocsátott és általunk tárolt személyes adatot tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsuk.

TILTAKOZÁS JOGA

Tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a ránk vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el.

A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk, annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, és a döntéséről írásban tájékoztatjuk. Ha tiltakozásának megalapozottságát megállapítjuk, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetjük, és az adatokat zároljuk.

9. Jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben úgy érzi, hogy megsértettük a személyes adatok védelméhez fűződő jogait, akkor vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy az esetleges jogsértést orvosolhassuk.

Amennyiben a meghozott döntésünkkel nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat, vagy panaszával felkeresheti az adatvédelmi hatóságot.

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.:5.

Telefon: 06 1 391 1400

Fax: 06 1 391 1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

10. Kártérítési felelősség

Az adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másoknak okozott kárt megtérítjük. Mentesülünk a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Nem térítjük meg a kárt, és nem követelhető sérelemdíj sem abban az esetben, amikor a sérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott. Ilyennek számít az is, ha az érintett gondatlan magatartásából eredően a közösségi oldalunk használatához szükséges adatai illetéktelen személy birtokába jutnak, vagy elvesznek.

11. Incidens jelentése

Mindent megteszünk annak érekében, hogy az általunk kezelt személyes adatok biztonságát megőrizzük, az azokhoz való illetéktelen hozzáférést kizárjuk, és elejét vegyük a személyes adatok elvesztésének. Amennyiben mégis adatvédelmi kockázattal együtt járó incidens történik, úgy azt legkésőbb 72 órán belül a Nemzeti Adatvédelmi és Információbiztonsági Hatóságnak bejelentjük.

Mindenkinek saját érdeke, hogy adatait megfelelő biztonsággal kezelje, így a közösségi oldalunk igénybevételéhez szükséges adatokat is. Amennyiben mégis azt tapasztalja, hogy adatai illetéktelenek birtokába jutottak, vagy elvesztek, kérjük, haladéktalanul jelezze felénk az esetleges károk megelőzése érdekében.

12. Adatkezelési Tájékoztató hatálya

A jelen Adatkezelési Tájékoztató a közzététele napján lép hatályba és határozatlan ideig hatályban marad. Bármikor jogosultak vagyunk a jelen Adatkezelési Tájékoztatót egyoldalúan módosítani. A módosított Adatkezelési Tájékoztató ugyancsak közzététele napjától hatályos.